Besloten

De mediatheek is alleen toegankelijk voor (familieleden van) oud-leerlingen en -leerkrachten die in mei 1977 aan de openbare lagere school van Bovensmilde verbonden waren. Leden kunnen behalve zaken bekijken ook zelf bestanden toevoegen. De gedachte is onze gemeenschappelijke geschiedenis samen in kaart te brengen en voor elkaar open te stellen. Klik hier om een inlogcode aan te vragen. Het bestuur van stichting De school van Bovensmilde behoudt zich het recht voor personen die naar haar mening het besloten karakter van het niet-openbare deel van de mediatheek schenden of onvoldoende respecteren, alsnog de toegang te weigeren. Indien u zich wilt aanmelden om dit deel van de website te zien moet u naar de pagina Mediatheek > besloten.
Lost your password?