Samenwerking

Stichting De school van Bovensmilde staat open voor contact met allen in Bovensmilde die zich betrokken voelen bij het herinneringsteken. Personen of organisaties die mee willen praten, denken of ontwikkelen, zijn van harte welkom voor overleg. Mogelijk invalshoeken daarbij kunnen zijn:

  • multi-culturele samenleving
  • solidariteit
  • zelfredzaamheid van burgers
  • versterking sociale structuren
  • inburgeren
  • (bestrijden van) discriminatie
  • (bevorderen van) veiligheid