Speel- en ontmoetingsplek

De wens een speel- en ontmoetingsplek aan de Schoolstraat te hebben ter herinnering aan de gijzeling van de openbare lagere school in Bovensmilde in 1977, komt voort uit het gevoel dat het onderwerp nooit goed is afgerond. De plek waar de school heeft gestaan, is een grasveld. Er is geen bebouwing, alleen een leeg veld waarop gevoetbald wordt. Het is een historische plek zonder gezicht.

Waar denken we aan?
Stichting De school van Bovensmilde denkt niet aan een monument of treurig gedenkteken, maar aan een invulling van de lege plek, die recht doet aan allen die er toen en nu een relatie mee hadden en hebben. We denken aan een plek waar kinderen uitgebreid kunnen spelen en waar ouderen rustig kunnen zitten. De plek moet aantrekkelijk zijn: ontspannend voor ouderen en (in)spannend voor kinderen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het vinden van steun voor ons streven vraagt veel inspanning en geduld. We horen vaak dat ‘de zaak nog zo gevoelig ligt’. Dat is nu juist een goede reden om een fijne plek in te richten waar kinderen kunnen spelen, ouderen elkaar kunnen ontmoeten en ieder die er behoefte aan heeft zijn of haar herinneringen en gevoelens kan hebben. Heb je zin om mee te praten of te werken aan de realisatie van deze plek, laat het weten!