Visie

Stichting De school van Bovensmilde is zich bewust dat draagvlak voor een herinneringsteken op z’n zachtst gezegd een heikel punt is, zowel bij de gemeente Midden-Drenthe, als bij delen van de Molukse gemeenschap, als bij enkele oud-leerlingen, als mogelijk bij andere geledingen in het dorp. Wij zijn echter uiterst hoopvol gestemd en zijn er diep van overtuigd een legitieme, rechtvaardige en historisch verantwoorde wens na te streven.

Op eigen kracht

Zolang niemand anders – individu, organisatie of overheid – het voortouw durft te nemen en óns een handje gaat helpen, doen we het zelf. Wij ontwikkelen op eigen kracht een plan voor een herinneringsteken op het veld ter nagedachtenis aan wat zich daar in 1977 heeft afgespeeld én ter bevordering van de ontmoeting en de dialoog tussen alle mensen die in Bovensmilde wonen. Wij willen ons ook inspannen om wederzijdse gedachtevorming in het dorp op gang te brengen rond de betekenis en bestemming van zo’n herinneringsteken.

Uniek

Wij zijn ons bewust van de unieke kracht en het potentiële voorbeeld dat ons handelen kan vormen, voor andere mensen die zich sterk willen maken voor de menselijke maat in onze samenleving.

Positief

Wij streven naar een positief herinneringsteken/-plek op het veld aan de Schoolstraat waarvan de reden en intentie voor een ieder duidelijk en inspirerend zijn. We denken aan een plek waar kinderen uitgebreid kunnen spelen, waar ouderen rustig kunnen zitten en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

‘Je moet in het proces het verleden recht doen, maar niet te ver, te diep, te lang. De meeste energie moet gaan naar het pogen de onmachtsituatie uit het verleden om te buigen naar het creëren van positieve perspectieven nu.’