De stichting

De gijzeling van honderdvijf kinderen en vijf leerkrachten van de openbare lagere school in Bovensmilde duurt van maandag 23 mei 1977 tot en met zaterdag 11 juni 1977. Alle leerlingen en één leraar worden in de vroege ochtend van vrijdag 27 mei vrijgelaten. De overige leerkrachten worden op 11 juni bevrijd.

De geschiedenis van de gijzeling laat zich lastig navertellen. Niet alleen verschillen de perspectieven van waaruit betrokkenen toen en nu keken en kijken, maar ook het simpele feit dat de grootste groep slachtoffers – de kinderen – slechts tussen de zes en twaalf jaar oud waren, speelt een rol.

We herinneren ons niet alles compleet, noch feitelijk. In veel gevallen hoeft dat ook niet, tenzij de ‘gaten’ onrust veroorzaken. Dan zoeken we het uit, soms alleen, soms met lotgenoten. Waar het steeds om gaat, is dat het verhaal wat ons is overkomen voor en door onszelf draaglijk moet zijn. Daarvoor moet de één nu eenmaal meer weten dan de ander.

De schoolgijzeling heeft een relatie met de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. Meer over de achtergrond van de gijzeling.